Kredyt hipoteczny Olsztyn

19 listopada, 2021
 1. Definicja kredytu hipotecznego
 2. W jakiej walucie może być udzielony kredyt hipoteczny?
 3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 4. Parametry kredytu hipotecznego
 5. Koszty kredytu hipotecznego

Definicja kredytu hipotecznego.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to zobowiązanie zaciągnięte w celu zakupu mieszkania lub domu. Kredyt może być również wykorzystany na remont lub budowę np. własnego domu. Banki kredytują również zakup mieszkania od dewelopera, który jest w trakcie budowy apartamentowca. Kredyt hipoteczny wyróżnia się wśród innych kredytów tym, że ma zabezpieczanie w postaci nieruchomości, która została zakupiona za pieniądze z kredytu.

Kredyt hipoteczny reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W Ustawie zawarte zostały zasady udzielania kredytów hipotecznych oraz obowiązki kredytobiorcy i kredytodawcy (banku). Ustawodawca uregulował również zawartość umowy kredytowej. Definiuje to artykuł 3 ustawy.

Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:
1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.2));
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

To z tego powodu kredyt hipoteczny bywa często określany jako kredyt na mieszkanie.

W jakiej walucie może być udzielony kredyt hipoteczny?

W czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje, że kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. Treść rekomendacji jest do pobrania ze strony KNF. (pobierz Rekomendacje KNF)

Skorzystaj z darmowych konsultacji.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest hipoteka, ale nie tylko. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki.

Kredyt hipoteczny Olsztyn

Parametry kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne różnią się trzema podstawowymi parametrami. Banki oferują różne oferty i warto jest sprawdzić kilka opcji. Pomocnym w tym może być ekspert finansowy, który sprawdzi ofertę kilku banków i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Podstawowe parametry to:

 • Okres kredytowania: w większości przypadków kredyt hipoteczny zawierany jest na dłuższy okres wynoszący nawet do 30-35 lat. Dzięki temu obniżona zostaje rata kredytu, ale trzeba mieć też świadomość że dłuższy okres kredytowania to wyższe całkowite koszty zobowiązania.
 • Rodzaj rat: do wyboru są raty równe lub raty malejące. Standardowym rozwiązaniem są raty równe, w których kredytobiorca opłaca przez cały okres kredytowania taką samą wysokość raty. W przypadku at malejących na początku raty są wyższe i ulegają stopniowemu pomniejszeniu. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego z ratami malejącymi jest tańsze, jednak nie każdy może sobie pozwolić na wyższe raty w początkowym okresie.
 • Oprocentowanie: w przypadku kredytów hipotecznych standardowe oprocentowanie to zmienne. Składa się ono ze stalej prowizji banku oraz zmiennych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (najczęściej stawki WIBOR-3M).

Koszty kredytu hipotecznego

Na koszt całkowity kredytu hipotecznego składa się wiele elementów.

 • odsetki
 • prowizja bankowa
 • koszt ustanowienia hipoteki
 • koszty notarialne
 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący
 • ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku

Na pierwszym spotkaniu z ekspertem finansowym można uzyskać informacje o kosztach kredytu hipotecznego. Warto jest przeanalizować ofertę kilku banków, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Zrób pierwszy krok. Skontaktuj się z ekspertem finansowym i umówi się na bezpłatne spotkanie.

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest znacznie prostsze przy wsparciu eksperta finansowego. Uniknij błędnych decyzji i skorzystaj z doświadczenia specjalisty. Pomogę załatwić Ci wszystkie formalności i przejść przez zawiłe procedury bankowe.

Na skróty:

Doradca kredytowy Olsztyn
Kredyt hipoteczny Olsztyn
Kredyt mieszkaniowy Olsztyn

Ostatnio na blogu

Kredyt hipoteczny - czy ubezpieczenie jest obowiązkowe?
Jakie mamy rodzaje ubezpieczeń? Jakie są obowiązkowe ubezpieczenia przy kredycie ...
Czytaj dalej
Najem czy kredyt hipoteczny? Co się bardziej opłaca w Olsztynie w 2022 roku.
Jak wygląda obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych.Jak kształtują się ...
Czytaj dalej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram