Kredyt hipoteczny Olsztyn

19 listopada, 2021
 1. Definicja kredytu hipotecznego
 2. W jakiej walucie może być udzielony kredyt hipoteczny?
 3. Zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 4. Parametry kredytu hipotecznego
 5. Koszty kredytu hipotecznego

Definicja kredytu hipotecznego.

Jak sama nazwa wskazuje, jest to zobowiązanie zaciągnięte w celu zakupu mieszkania lub domu. Kredyt może być również wykorzystany na remont lub budowę np. własnego domu. Banki kredytują również zakup mieszkania od dewelopera, który jest w trakcie budowy apartamentowca. Kredyt hipoteczny wyróżnia się wśród innych kredytów tym, że ma zabezpieczanie w postaci nieruchomości, która została zakupiona za pieniądze z kredytu.

Kredyt hipoteczny reguluje Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. W Ustawie zawarte zostały zasady udzielania kredytów hipotecznych oraz obowiązki kredytobiorcy i kredytodawcy (banku). Ustawodawca uregulował również zawartość umowy kredytowej. Definiuje to artykuł 3 ustawy.

Przez umowę o kredyt hipoteczny rozumie się umowę, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania:
1) prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.2));
2) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części;
4) udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

To z tego powodu kredyt hipoteczny bywa często określany jako kredyt na mieszkanie.

W jakiej walucie może być udzielony kredyt hipoteczny?

W czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje, że kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. Treść rekomendacji jest do pobrania ze strony KNF. (pobierz Rekomendacje KNF)

Skorzystaj z darmowych konsultacji.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego

W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest hipoteka, ale nie tylko. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Górną granicą ewentualnych roszczeń banku jest wartość hipoteki.

Kredyt hipoteczny Olsztyn

Parametry kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne różnią się trzema podstawowymi parametrami. Banki oferują różne oferty i warto jest sprawdzić kilka opcji. Pomocnym w tym może być ekspert finansowy, który sprawdzi ofertę kilku banków i zaproponuje najlepsze rozwiązanie. Podstawowe parametry to:

 • Okres kredytowania: w większości przypadków kredyt hipoteczny zawierany jest na dłuższy okres wynoszący nawet do 30-35 lat. Dzięki temu obniżona zostaje rata kredytu, ale trzeba mieć też świadomość że dłuższy okres kredytowania to wyższe całkowite koszty zobowiązania.
 • Rodzaj rat: do wyboru są raty równe lub raty malejące. Standardowym rozwiązaniem są raty równe, w których kredytobiorca opłaca przez cały okres kredytowania taką samą wysokość raty. W przypadku at malejących na początku raty są wyższe i ulegają stopniowemu pomniejszeniu. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego z ratami malejącymi jest tańsze, jednak nie każdy może sobie pozwolić na wyższe raty w początkowym okresie.
 • Oprocentowanie: w przypadku kredytów hipotecznych standardowe oprocentowanie to zmienne. Składa się ono ze stalej prowizji banku oraz zmiennych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (najczęściej stawki WIBOR-3M).

Koszty kredytu hipotecznego

Na koszt całkowity kredytu hipotecznego składa się wiele elementów.

 • odsetki
 • prowizja bankowa
 • koszt ustanowienia hipoteki
 • koszty notarialne
 • założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący
 • ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku

Na pierwszym spotkaniu z ekspertem finansowym można uzyskać informacje o kosztach kredytu hipotecznego. Warto jest przeanalizować ofertę kilku banków, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Zrób pierwszy krok. Skontaktuj się z ekspertem finansowym i umówi się na bezpłatne spotkanie.

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest znacznie prostsze przy wsparciu eksperta finansowego. Uniknij błędnych decyzji i skorzystaj z doświadczenia specjalisty. Pomogę załatwić Ci wszystkie formalności i przejść przez zawiłe procedury bankowe.

Na skróty:

Doradca kredytowy Olsztyn
Kredyt hipoteczny Olsztyn
Kredyt mieszkaniowy Olsztyn

Ostatnio na blogu

Historia kredytowa i jej wpływ na decyzje o przyznaniu kredytu hipotecznego.
Nie mam historii kredytowej czy otrzymam kredyt hipoteczny? Kiedyś miałem ...
Czytaj dalej
Jak obniżyć wysokość raty kredytu hipotecznego?
Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku. Zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego. ...
Czytaj dalej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram